تغییر مکان برگزاری  بيست و هفتمين نمايشگاه بين المللي نفت تهران

تغییر مکان برگزاری بيست و هفتمين نمايشگاه بين المللي نفت تهران

تغییر مکان برگزاری  بيست و هفتمين نمايشگاه بين المللي نفت تهران


وب سایت طراحان پارسه از تغییر مکان برگزاری  بيست و هفتمين نمايشگاه بين المللي نفت تهران، از شهر آفتاب به محل دائمی برگزاری نمایشگاه های بین المللی تهران خبر داده است . برگزار کننده و پایگاه خبری نمایشگاه های بین المللی نیز پیش تر از این جابجایی خبر داده اند . در برخی منابع دلیل این جابجایی، نا رضایتی شرکت های نفتی از برگزاری نمایشگاه نفت تهران در شهر آفتاب عنوان شده است .

لینک خبر :

goftarnika.com/blog/news

پروژه‌های مرتبط