کاتالوگ 300 گرمی

20 * 8.28 -A4
جنس
یک رو
دو رو
تیراژ
مدت زمان
سلفون مات
251.000
335.000
تک برگ
2 روز
سوسماری
356.000
398.000
تک برگ
7 روز کاری
سلفون براق
251.000
355.000
تک برگ
2 روز
گلاسه UV
251.000
335.000
تک برگ
2 روز

فرم عمومی گلاسه 135 گرمی

سایز
یک رو
دو رو
تیراژ
مدت زمان
تراکت 28*20 A4
118.000
152.000
1000
8روز کاری
تراکت 20*14 A5
69.000
86.000
1000
8روز کاری
تراکت 14*10.0 A6
45.000
53.000
1000
8روز کاری
تراکت 28*20 A4
152.000
191.000
2000
8روز کاری
تراکت 20*14 A5
86.000
106.000
2000
8روز کاری
تراکت 14*10 A6
53.000
63.000
2000
8روز کاری
تراکت 28*20 A4
289.000
342.000
5000
8روز کاری
تراکت 20.14 A5
155.000
181.000
5000
8روز کاری
تراکت 14*10.0 A6
88.000
101.000
5000
8روز کاری
تراکت A4-29*20
180.000
234.000
2000
2 روزکاری
تراکت A5-20*14
96.000
123.600
2000
2 روزکاری
تراکتA6-14.5*10
54.000
68.400
2000
2 روزکاری
45*60
450.000
-
1000
4 روز کاری
45*60
612.000
-
2000
4 روز کاری
A3
450.000
350.000
1000
5 روز کاری
A3
612.000
450.000
2000
5 روز کاری
50*70
504.000
-
1000
4 روز کاری
50*70
312.000
-
2000
4 روز کاری
تراکت 34*24 B4
163.000
236.000
1000
-
تراکت 24*34 B4
222.000
295.000
2000
-
تراکت 24*34 B4
412.000
505.000
5000
-
تراکت 24*17 B5
92.000
128.000
1000
-
تراکت 17*24 B5
128.000
158.000
2000
-
تراکت 17*24 B5
216.000
263.000
5000
-
تراکت A4-20*29
149.000
183.000
1000
فوری
تراکت A5-20*14.5
85.000
102.000
1000
فوری
تراکت A6-10*14.5
53.000
61.000
1000
فوری
تراکت A4-20*29
188.000
228.000
2000
فوری
تراکت A5-20*14.5
104.000
124.000
2000
فوری
62.000
72.000
2000
فوری
تراکت A4-20*29
328.000
384.000
5000
فوری
تراکت A4-20*29
233.000
267.000
2000
1 روزه
تراکت A5-20*14.5
127.000
144.000
2000
1 روزه

فرم عمومی تحریر 80 گرم

سایز
یک رو
دو رو
تیراژ
مدت زمان
29.7*21 سایز واقعی A4
116.000
183.000
1000
8 روز کاری
21*14.5 سایز واقعی A5
68.000
102.000
1000
8 روز کاری
14.5*10.5 سایز واقعیA6
44.000
61.000
1000
8 روز کاری
29.7*21 سایز واقعیA4
144.000
205.000
2000
8 روز کاری
21*14.5 سایز واقعیA5
82.000
113.000
2000
8 روز کاری
14.5*10.5 سایز واقعیA6
51.000
67.000
2000
8 روز کاری
29.7 * 21 سایز واقعی A4
244.000
300.000
5000
8 روز کاری
21*14.5 سایز واقعی A5
132.000
160.000
5000
8 روز کاری
14.5 * 10.5 سایز واقعیA6
76.000
90.000
5000
8 روز کاری
29.7*21 سایز واقعیA4
168.000
234.000
2000
2 روزکاری
21*14.5 سایز واقعی A5
90.000
120.000
2000
2 روزکاری
14.5 * 10.5 سایز واقعی A6
51.600
66.000
2000
2 روزکاری
45*60
372.000
-
1000
4 روز کاری
45*60
492.000
-
2000
4 روز کاری
A3
222.000
290.000
1000
5 روز کاری
A3
492.000
340.000
2000
5 روز کاری
50*70
408.000
-
1000
4 روز کاری
50*70
552.000
-
2000
4 روز کاری
تراکت A4-20*29
130.000
166.000
1000
فوری
تراکت A5-20*14.5
74.000
93.000
1000
فوری
تراکت A6-10*14.5
46.000
57.000
1000
فوری
تراکت A4-29*20
160.000
200.000
2000
فوری
تراکت A5-20*14.5
90.000
110.000
2000
فوری
تراکت A6-10*14.5
55.000
65.000
2000
فوری
تراکت A4-29*20
267.000
306.000
5000
فوری
تراکت A5-20*14.5
144.000
163.000
5000
فوری
تراکت A6-10*14.5
82.000
92.000
5000
فوری

فرم عمومی کتان 120 گرم

سایز
یک رو
دو رو
تیراژ
مدت زمان
29.7*21 سایز واقعیA4
230.000
272.000
1000
8 روز کاری
21*14.5 سایز واقعی A5
132.000
146.000
1000
8 روز کاری

PVC

جنس
تعداد
مدت زمان
قیمت
لیبل متالایز(4رنگ+ سفید)
1000
16روزکاری
111.000
لیبل شیشه ای
1000
8روزکاری
91.000
پی وی سی 500 میکرون
500
6روز کاری
145.000
پی وی سی 500 میکرون
1000
6روزکاری
229.000
پی وی سی 760 میکرون
500
8روزکاری
328.000
پی وی سی 760 میکرون
1000
8روزکاری
552.000
پی وی سی 300 میکرون
500
8روزکاری
131.000
پی وی سی 760 میکرون متالیک
500
16روزکاری
153.000
پی وی سی برفکی (4رنگ+ سفید)
500
8روزکاری
126.000

فرم ویزیت معمولی و فوری 8.5*4.8

8.5 *4.8
جنس
یک رو
دو رو
مدت زمان
نوع مدت زمان
گلاسه UV
34.000
40.000
8روز کاری
معمولی
گلاسه UV
36.000
41.000
-
فوری
سلفون مات
34.000
40.000
8روز کاری
معمولی
سلفون مات
36.000
41.000
-
فوری
سلفون براق
34.000
40.000
8روز کاری
معمولی
سلفون براق
36.000
41.000
-
فوری
کتان امباس
39.000
41.000
8روز کاری
معمولی
کتان امباس
40.000
42.000
-
فوری
کتان آلمان
46.000
52.000
8روز کاری
معمولی
کتان آلمان
47.000
54.000
3 روزکاری
فوری
سوسماری
43.000
46.000
8روز کاری
معمولی
سلفون مات دورگرد
-
58.000
8 روزکاری
معمولی
سلفون مات دورگرد
-
62.000
3روزکاری
فوری
سلفون براق دورگرد
-
58.000
8 روزکاری
معمولی
سلفون براق دورگرد
-
62.000
3روزکاری
فوری
لیبلUV
38.000
-
8 روزکاری
معمولی
لیبلUV
39.000
-
3روزکاری
فوری
لیبل سلفون براق
39.000
-
8 روزکاری
معمولی
لیبل سلفون براق
40.000
-
3روزکاری
فوری
کتان پلاستیک
51.000
54.000
11روزکاری
معمولی
سلفون مات مخملی
53.000
71.000
15روزه
معمولی

فرم ویزیت فانتزی

جنس
سایز
دور گرد
مدت زمان
نوع مدت زمان
طلا کارت لمینیت براق
9*6
132.000
26روز کاری
معمولی
طلاکارت لمینیت مات
9*6
160.000
26روزکاری
معمولی
لمینیت مات برجسته مخملی
9*6
125.000
26روز کاری
معمولی
لمینیت مات برجسته مخملی کوچک
9*6
90.000
26روزکاری
معمولی
لمینیت برجسته
9*6
76.000
8روز کاری
معمولی
لمینیت برجسته طلاکوب
9*6
121.000
13روز کاری
معمولی
لمینیت طلاکوب کوچک برجسته
5.9*5.6
86.000
16روزکاری
معمولی
لمینیت برجسته کوچک
5.9*5.6
69.000
8روز کاری
لمینیت برجسته ویزیتی
8.5*4.8
74.000
8روز کاری
معمولی
لمینیت براق
9*6
83.000
8روز کاری
معمولی
لمینیت مات
9*6
111.000
8روز کاری
معمولی
لمینیت براق ویزیتی
8.5*4.8
74.000
11روز کاری
معمولی
لمینیت مات ویزیتی
8.5*4.8
99.000
11روزکاری
معمولی
لمینیت براق مربع
5.5*5.5
68.000
11روز کاری
معمولی
لمینیت مات مربع
5.5*5.5
81.000
11روزکاری
معمولی
لمینیت براق طرح موج
9*6
83.000
11روزکاری
معمولی
لمینیت مات طرح موج
9*6
111.000
11روزکاری
معمولی
سلفون مات دورو موضعی
9*6
70.000
13روزکاری
معمولی
سلفون مات دورو طلاکوب
9*6
97.000
8روز کاری
معمولی
سلفون مات مخملی دورو دورگرد
9*6
100.000
16روز کاری
معمولی
سلفون مات مخملی دورو دور گرد موضعی
9*6
114.000
16روزکاری
معمولی
سلفون مات مخملی دورو دور گرد طلاکوب
9*6
140.000
16روزکاری
معمولی
آهنربایی
9*6
279.000
16روز کاری
معمولی
آهنربایی با قالب طرح شما
9*6
314.000
16روز کاری
معمولی
لمینیت براق 1000عدد
9*6
91.000
3روزه
فوری
لمینیت مات 1000 عدد
9*6
118.000
3روزه
فوری
لمینیت برجسته
9*6
91.000
4روزه
فوری
پی وی سی 500 میکرون500عدد
9*6
167.000
3روزه
فوری

فرم های پاکت و پاکت سی دی(7 روز کاری)

جنس
A4
A5
A3
نامه
تیراژ
پاکت تحریر 80 گرمی
300.000
167.000
-
146.000
1000
پاکت تحریر80گرمی
370.000
230.000
-
195.000
2000
پاکت تحریر 80گرمی
720.000
433.000
-
356.000
5000
پاکت تحریر 100گرمی
370.000
223.000
-
177.000
1000
پاکت گلاسه 135گرمی
328.000
202.000
-
177.000
1000
پاکت گلاسه 135گرمی
503.000
307.000
-
279.000
2000
پاکت کتان 120گرمی
363.000
223.000
790.000
202.000
1000
پاکت تحریر 120گرمی
-
-
692.000
-
1000
فولدر300گرمی سلفون مات یا براق
1.140.000
-
-
-
1000

پاکت CD و لیبل CD

جنس
تیراژ
قیمت
مدت زمان
پاکت CD گلاسه 300گرمی روکش یو وی
1000
214.000
15 روزکاری
لیبل CD با روکش یو وی
1000
146.000
15روزکاری

تراکت

سایز
تیراژ
یک رو
مدت زمان
24*34 B4
2000
141.600
8 روز کاری
24*34 B4
242.400
8 روز کاری
24*17 B5
1000
62.400
8 روز کاری
17*24 B5
2000
76.800
8 روز کاری
17*24 B5
5000
127.200
8 روز کاری

فرم لیوان کاغذی

جنس
تیراژ
قیمت
مدت زمان
لیوان کاغذی 4 رنگ
1000
139.000
8 الی 10 روز کاری
لیوان کاغذی 4 رنگ
5000
580.000
8 الی 10 روز کاری

فرم ست اداری 9 روز کاری

جنس
تعداد پاکت A4
تعداد سربرگ
تعداد پاکت نامه
قیمت
تحریر80 گرم
-
2000 (A4) و 2000 (A5)
1000
496.000
تحریر80 گرم
-
3000 (A4)
1000
496.000
تحریر80 گرم
1000
1000(A4)
1000
566.000
تحریر100 گرم
-
2000 (A4) و 2000 (A5)
1000
566.000
تحریر100 گرم
-
3000 (A4)
1000
566.000
تحریر100 گرم
1000
1000(A4)
1000
636.000
کتان 120 گرم
-
2000 (A4) و 2000 (A5)
1000
671.000
کتان 120 گرم
-
3000 (A4)
1000
671.000
کتان 120 گرم
1000
1000 (A4)
1000
706.000

چاپ دیجیتال 5 رنگ (سایز A4)

جنس
یک رو
دو رو
تیراژ
تحریر 80گرم
از 650 الی 800
از 1200 الی 1250
معمولی
تحریر 80گرم
از 560 الی 650
از 1100 الی 1200
ویژه
کتان 100 گرم
از 800 الی 850
از 1300 الی 1350
معمولی
کتان 100 گرم
از 700 الی 750
از 1200 الی 1250
ویژه
گلاسه 150 گرم
از 850 الی 900
از 1600 الی 1650
معمولی
گلاسه 150 گرم
از 800 الی 850
از 1400 الی 1500
ویژه
گلاسه 200 گرم
از 950 الی 1000
از 1700 الی 1750
معمولی
گلاسه 200 گرم
از 850 الی 900
از 1600 الی 1700
ویژه
مقوای کهلر
از 1350 الی 1400
از 2000 الی 2100
معمولی
مقوای کهلر
از 130 الی 1350
از 1300 الی 1350
ویژه
گلاسه 250 گرم
از 1000 الی 1050
از 1750الی 1800
معمولی
گلاسه 250 گرم
از 950 الی 1000
از 1650 الی 1700
ویژه
گلاسه 300 گرم
از 1150 الی 1250
از 1850 الی 1950
معمولی
گلاسه 300 گرم
از 1050 الی 1100
1700 الی 1800
ویژه
کتان 300 گرم
از 1200 الی 1250
از 1850 الی 1950
معمولی
کتان 300 گرم
از 1150 الی 1200
از 1700 الی 1800
ویژه
لیبل براق و مات چسبدار
از 1200 الی 1300
-
معمولی
لیبل براق و مات چسبدار
از 1150 الی 1200
-
ویژه
لیبل شیشه ای + روکش
از 2450 الی 2950
-
معمولی
لیبل شیشه ای + روکش
از 2400 الی 2450
-
ویژه

چاپ دیجیتال 4 رنگ (سایز A4)

جنس
تیراژ معمولی
تیراژ ویژه 1
تیراژ ویژه 2
تحریر 80 گرم سفید یا گرافت
یک رو
از 450 الی 550
از 650 الی 800
از 560 الی 650
تحریر 80 گرم سفید یا گرافت
دو رو
از 800 الی 850
از 1200 الی 1250
از 1100 الی 1200
کتان 100 گرم
یک رو
از 600 الی 650
از 800 الی 850
از 700 الی 750
کتان 100 گرم
دو رو
از 950 الی 1000
از 1300 الی 1350
از 1200 الی 1250
گلاسه 150 گرم
یک رو
از 500 الی 550
از 850 الی 900
از 800 الی 850
گلاسه 150 گرم
دو رو
از 1100 الی 1200
از 1600 الی 1650
از 1400 الی 1500
گلاسه 200 گرم
یک رو
از 650 الی 700
از 950 الی 1000
از 850 الی 900
گلاسه 200 گرم
دو رو
از 1200 الی 1250
از 1700 الی 1750
از 1600 الی 1700
مقوای کهلر
یک رو
از 1000 الی 1050
از 1350 الی 1400
از 1300 الی 1350
مقوای کهلر
دو رو
از 1400 الی 1500
از 2000 الی 2100
از 1300 الی 1350
گلاسه 250 گرم
یک رو
از 700 الی 750
از 1000 الی 1050
از 950 الی 1000
گلاسه 250 گرم
دو رو
از 1200 الی 1250
از 1750 الی 1800
از 1650 الی 1700
گلاسه 300 گرم
یک رو
از 850 الی 950
از 1150 الی 1250
از 1050 الی 1100
گلاسه 300 گرم
دو رو
از 1300 الی 1400
از 1850 الی 1950
از 1700 الی 1800
کتان 300 گرم
یک رو
از 950 الی 1050
از 1200 الی 1250
از 1150 الی 1200
کتان 300 گرم
دو رو
از 1400 الی 1450
از 1850 الی 1950
از 1700 الی 1800
لیبل براق و مات چسبدار
-
از 950 الی 1050
از 1200 الی 1300
از 1150 الی 1200
لیبل شیشه ای
-
از 850 الی 1400
-
-
لیبل شیشه ای + روکش
-
-
از 2450 الی 2950
از 2400 الی 2450
طلا کوب دیجیتال
-
از 850 الی 1400
-
-
کالک
یک رو
از 800 الی 850
-
-

کارت ویزیت دیجیتال (سایز 5 * 9 )

جنس
یک رو
دو رو
تیراژ
گلاسه
30.000
32.000
60 عدد
گلاسه
33.000
37.000
100عدد
گلاسه
40.000
50.000
200عدد
گلاسه
50.000
60.000
300عدد
گلاسه
55.000
70.000
400عدد
گلاسه
60.000
80.000
500عدد
گلاسه
100.000
132.000
1000عدد
سلفون مات و براق
31.000
34.000
60عدد
سلفون مات و براق
36.000
41.000
100عدد
سلفون مات و براق
44.000
54.000
200عدد
سلفون مات و براق
53.000
67.000
300عدد
سلفون مات و براق
62.000
80.000
400عدد
سلفون مات و براق
70.000
92.000
500عدد
سلفون مات و براق
111.000
160.000
1000عدد
سلفون مات مخملی
34.000
40.000
60عدد
سلفون مات مخملی
40.000
51.000
100عدد
سلفون مات مخملی
53.000
72.000
200عدد
سلفون مات مخملی
65.000
93.000
300عدد
سلفون مات مخملی
80.000
120.000
400عدد
سلفون مات مخملی
91.000
137.000
500عدد
سلفون مات مخملی
160.000
250.000
1000عدد
لمینیت مات
35.000
40.000
60عدد
لمینیت مات
40.000
50.000
100عدد
لمینیت مات
60.000
70.000
200عدد
لمینیت مات
76.000
90.000
300عدد
لمینیت مات
92.000
110.000
400عدد
لمینیت مات
110.000
130.000
500عدد
لمینیت مات
190.000
226.000
1000عدد
لمینیت براق
34.000
37.000
60عدد
لمینیت براق
41.000
46.000
100عدد
لمینیت براق
60.000
64.000
200عدد
لمینیت براق
72.000
83.000
300عدد
لمینیت براق
90.000
103.000
400عدد
لمینیت براق
102.000
120.000
500عدد
لمینیت براق
180.000
212.000
1000عدد
کتان
31.000
34.000
60عدد
کتان
36.000
41.000
100عدد
کتان
43.000
54.000
200عدد
کتان
51.000
62.000
300عدد
کتان
61.000
78.000
400عدد
کتان
70.000
92.000
500عدد
کتان
114.000
155.000
1000عدد
مقوای کهلر
32.000
34.000
60عدد
مقوای کهلر
37.000
41.000
100عدد
مقوای کهلر
46.000
55.00
200عدد
مقوای کهلر
50.000
69.000
300عدد
مقوای کهلر
67.000
83.000
400عدد
مقوای کهلر
74.000
97.000
500عدد
مقوای کهلر
120.000
167.000
1000عدد

کارت ویزیت

جنس
یک رو
دور و
تیراژ
مدت زمان
سلفون مات دو رو دور گرد 90*60
-
74.000
1000
1 روزه
سلفون براق دو رو دور گرد 90*60
-
74.000
1000
1 روزه
سلفون مات
41.000
46.000
1000
1 روزه
سلفون براق
41.000
46.000
1000
1 روزه

فرم پوستر تحریر 80 گرم

سایز
یک رو
دو رو
تیراژ
مدت زمان
60*45
440.000
-
1000
4 روز کاری
60*45
580.000
-
2000
4 روز کاری
A3
265.000
363.000
1000
5 روز کاری
A3
328.00
426.000
2000
5 روز کاری
70*50
428.000
-
1000
4 روز کاری
70*50
650.000
-
2000
4 روز کاری

فرم پوستر گلاسه 135 گرم

سایز
یک رو
دو رو
تیراژ
مدت زمان
60*45
531.000
-
1000
4 روزکاری
60*45
720.000
-
2000
4 روزکاری
A3
279.000
440.000
1000
5 روز کاری
A3
370.000
566.000
2000
5 روز کاری
70*50
594.000
-
1000
4 روزکاری
70*50
839.000
-
2000
4 روزکاری

تراکت گلاسه 120 گرم

سایز
تیراژ
یک رو
دو رو
مدت زمان
28*20
5000
306.000
351.000
فوری
14*20
5000
163.000
186.000
فوری
10*14
5000
92.000
103.000
فوری

تراکت گلاسه 170 گرم

سایز
تیراژ
یک رو
دو رو
20*29
2000
228.000
289.000
14.5*20
2000
124.000
155.000
10*14.5
2000
72.000
88.000
20*29
4000
351.000
418.000
14.5*20
4000
186.000
219.000
10*14.5
4000
103.000
120.000

تراکت تحریر 80 گرم

سایز
تیراژ
یک رو
دو رو
مدت زمان
تراکت A4-20*29
1000
96.000
138.000
8 روز کاری
تراکت A5-20*14.5
1000
58.000
79.000
8 روز کاری
تراکت A6-10*14.5
1000
39.000
50.000
8 روز کاری
تراکت A4-20*29
2000
124.000
166.000
8 روز کاری
تراکت A5-20*14.5
2000
72.000
93.000
8 روز کاری
تراکت A6-10*14.5
2000
46.000
57.000
8 روز کاری
تراکت A4-20*29
5000
221.000
264.000
8 روز کاری
تراکت A5-20*14.5
5000
121.000
142.000
8 روز کاری
تراکت A6-10*14.5
5000
71.000
81.000
8 روز کاری
تراکت B4- 34*24
1000
138.000
211.000
8 روز کاری
تراکت B4- 34*24
2000
172.000
244.000
8 روز کاری
تراکت B4- 34*24
5000
289.000
382.000
8 روز کاری
تراکت B5- 24*17
1000
79.000
116.000
8 روز کاری
تراکت B5- 24*17
2000
96.000
132.000
8 روز کاری
تراکت B5- 24*17
5000
155.000
201.000
8 روز کاری
تراکت A4-20*29
2000
200.000
250.000
1 روزه
تراکت A5-20*14.5
2000
110.000
135.000
1 روزه
تراکت A6-10*14.5
2000
65.000
78.000
1 روزه
تراکت A4 سایز واقعی
2000
211.000
261.000
1 روزه
تراکت A5 سایز واقعی
2000
116.000
142.000
1 روزه
تراکت A6 سایز واقعی
2000
68.000
81.000
1 روزه

سربرگ تحریر 100 گرم

سایز
تیراژ
یک رو
دو رو
A4- 29.7*21
1000
169.000
270.000
A5- 21*14.5
1000
95.000
145.000